Certificering

FSC® en PEFC

Noordenhout is erkend om de volgende twee keurmerken te mogen gebruiken: FSC® en PEFC. Daarmee zet Noordenhout nadrukkelijk in op goed bosbeheer in al zijn facetten en wordt er ook uitsluitend gebruik gemaakt van hout dat afkomstig is uit gecertificeerde bossen. Houtproducten die PEFC en FSC gecertificeerd zijn, voldoen aan het duurzaam inkoopbeleid van de Europese Unie en de Nederlandse overheid. Noordenhout onderstreept het belang én de noodzaak om wereldwijd in te zetten op goed bosbeheer. Noordenhout is opgenomen in het FSC- groepscertificaat onder registratienummer: SCS-COC-000652-AGE en in het PEFC-groepscertificaat onder registratienummer SCS-PEFC-COC-000652-HB.
Vraag naar onze FSC- of PEFC gecertificeerde producten.

Door producten met dit label te kopen, draagt u bij aan de bescherming van de bossen in de wereld. 

"Wij zetten nadrukkelijk in op goed bosbeheer in al zijn facetten. Er wordt dan ook uitsluitend gebruik gemaakt van hout dat afkomstig is uit gecertificeerde bossen."

De hoogst denkbare vorm van erkenning voor goed bosbeheer is het FSC-certificaat. Een bosconcessie komt pas in aanmerking voor het certificaat als aan de FSC-eisen van goed bosbeheer wordt voldaan. Een onafhankelijke certificeerder controleert dit. Volgens FSC is er sprake van goed bosbeheer wanneer natuurbelangen, sociale aspecten en economische belangen met elkaar in balans zijn. FSC-certificering is van toepassing op alle typen bos wereldwijd en alle soorten van eigenaren (particuliere boseigenaren, overheden, community forests etc). FSC-certificering is er voor individuele boseigenaren (individuele certificering) en voor een groep van boseigenaren (groepscertificering). Bekijk hier het deelnamebewijs.

Het internationale keurmerk PEFC garandeert dat houtproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos. Dat betekent inzet op zowel People, Planet als Profit. Elk land stelt een PEFC boscertificeringsschema met criteria voor duurzaam bosbeheer op. Hierbij zijn in ieder land de verschillende belangengroepen betrokken. Zo werkt PEFC aan lokaal draagvlak voor duurzaam bosbeheer. De schema’s moeten voldoen aan de internationale Duurzame Meetlat van PEFC. Het aantal landen groeit doordat er meer aandacht is voor duurzaam bosbeheer bij boseigenaren en eindgebruikers van hout- en papierproducten. Bekijk hier het deelnamebewijs.

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op